Historia Festiwalu MIASTOmovie

Początki idei Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze „MIASTOmovie” sięgają 2013 roku.

Początki idei Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze „MIASTOmovie” sięgają 2013 roku. Wtedy członkowie Wrocławskiej Fundacji Filmowej Lech Moliński i Magdalena Przewłocka rozpoczęli pracę nad ideą wydarzenia, w ramach którego film miał stanowić punkt wyjścia do rozmowy o wyzwaniach dla współczesnego Wrocławia. Tworząc koncepcję opierali się na działającej od 2008 do 2013 roku inicjatywie Akademii Filmu Dokumentalnego „MovieWRO”, polegającej na prezentacji nowych dokumentów i rozmowie z reżyserami lub ekspertami do podejmowanych na ekranie tematów.

MIASTOmovie: wro #1 – katalog wrocławskich wyzwań / 27-30 marca 2014 r. /

Celem inauguracyjnej edycji było wykorzystanie potencjału i rosnącej popularność kina dokumentalnego do rzeczowej dyskusji o tematyce miejskiej. Chcieliśmy wykreować przestrzeń do spotkania mieszkańców z ekspertami i aktywistami miejskimi, a co za tym idzie – przekładać debatę przy filmie na działania angażujące użytkowników miasta. Pokazy filmowe odbywały się, przede wszystkim, w Kinie Nowe Horyzonty, ale zajrzeliśmy również do Domu na Wodzie. Klubem festiwalowym zostało położone bardzo blisko kina Cocofli, a działania artystyczne zlokalizowaliśmy w Studiu BWA i w sąsiedztwie Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Na program złożyły się 4 filmy:

„This Space Available”, reż. Gwenaëlle Gobé,

któremu towarzyszyła debata „Estetyka przestrzeni publicznej” (moderacja: Roland Zarzycki; udział: Kamila Kamińska, Aleksandra Stępień, Beata Urbanowicz)

„Malls R Us”, reż. Helene Klodawsky,

po projekcji którego miała miejsce debata „Handel w mieście” (moderacja: Michał Syska; udział: Michał Dębek, Przemysław Filar, Zbigniew Maćków)

„Lost Rivers”, reż. Caroline Bacle,

a po pokazie odbyła się debata „Rola rzeki w mieście” (moderacja: Monika Onyszkiewicz; udział: Rafał Eysymontt, Radosław Gawlik, Joanna Przybyszewska, Kamil Zaremba)

„Zurbanizowani”, reż. Gary Hustwit,

po projekcji którego miała miejsce debata „Poza rewitalizacją” (moderacja: Marta Żakowska; udział: Katarzyna Kajdanek, Wojciech Kębłowski, Lech Mergler, Sebastian Wolszczak)

Ponadto Helena Mieszkowska i Michał Grzegorzek przygotowali akcję sadzenia drzew w ramach protestu przeciw masowym wycinkom drzewostanu we Wrocławiu pn. „EKOrebelia”, a podczas festiwalowych wieczorów w Cocofli wystąpiły Martyna Poznańska i An On Bast.

MIASTOmovie: wro #2 – doświadczenia Europejskiej Stolicy Kultury w krajach Grupy Wyszehradzkiej / 28-30 listopada 2014 r. /

Jeszcze jesienią tego samego roku – dzięki zaufaniu ze strony Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nowa miejska inicjatywa powróciła. Druga edycja wydarzenia była próbą analizy wpływu uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, na rozwój miast w czterech krajach Europy Środkowej – Czechach (Pilzno), Słowacji (Koszyce), Węgrzech (Pecz) i Polsce (Wrocław). Podczas imprezy uczestnicy próbowali także wyznaczyć rolę ESK w rozwoju i tworzeniu długofalowej strategii kulturalnej miast.

W programie znalazło się 6 filmów („Wciśnij pauzę, wciśnij play”, reż. David Dworsky, Victor Koehler; „Superjednostka”, reż. Teresa Czepiec; „Lunik IX”, reż. Michelle Coomber; „Mit Pruitt-Igoe”, reż. Chad Freidrichs; „Drop City”, reż. Joan Grossmann; „Oko nad Pragą”, reż. Olga Špátová), a także 3 debaty po projekcjach filmowych:

„Partycypacyjne praktyki kulturalne”

(moderacja: Michał Syska; udział: Łukasz Medeksza, Krzysztof Mieszkowski, Tadeusz Mincer, Zoltan Major)

„Kultura w betonowym mieście”

(moderacja: Bartek Lis; udział: Iwona Borowik, Paweł Jaworski, Zbigniew Maćków, Zuzana Matkovska)

„Przestrzenie kultury”

(moderacja: Artur Celiński; udział: Sławek „Zbiok” Czajkowski, Dorota Monkiewicz, Marcin Major, Martin Jakub)

Nowi kuratorzy Sceny Artystycznej (Anka Bieliz i Kuba Żary) zaproponowali „Ultrakrótką pamięć miejską”, działanie mające na nowo odkrywać potencjał Placu Kościuszki, serce Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Dlaczego światła na Placu Kościuszki – dawnym placu neonów – zgasły? – pytali kuratorzy, a do działań na tym terenie zaprosili IP Group oraz Gabukow.

MIASTOmovie: wro #3 – Miasto z odzysku / 16-19 kwietnia 2015 r. /

MIASTOmovie #3 odbywało się pod hasłem „Miasto z odzysku”, a głównymi tematami, które podejmował program imprezy organizowanej przez Wrocławską Fundację Filmową było tworzenie miasta, jego odnawianie i przeobrażenia, jakim podlega oraz odzyskiwanie pamięci o miejscach i architektoniczno-społecznej historii metropolii.

Hasło „Miasto z odzysku” zwraca uwagę na „nowe życie” miast w kontekście społecznym, architektonicznym i przestrzennym. To spojrzenie na tych, którzy miasta ratują, gentryfikują, segregują, do miasta się przywiązują i budują z nim więź, niekoniecznie poprzez kredyt mieszkaniowy na 30 lat. To walka o godne miejsce i warunki do życia, to poczucie odpowiedzialności i przynależności, oddolne zarządzanie i animowanie społeczności. To lokalność i globalność. To alternatywne pomysły na życie we współczesnych miastach.

Tym razem na program złożyło się aż 9 filmów, którym towarzyszyły różnego rodzaju działania:

„Speculation Nation”, reż. Bill Brown, Sabine Gruffat (film otwarcia)

po którym odbyła się debata „Wyzwania współczesnego mieszkalnictwa” (moderacja: Przemysław Chimczak; udział: Iwona Borowik, Kira Bouaoud, Dawid Cieślik, Lech Filipiak)

„La Comuna 9. Odzyskując miasto”, reż. Anna Bednarczyk, Inga Hajdarowicz

a po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserkami i bohaterką Sandrą Lilianą Rios, które poprowadziła Kasia Piskorek

„Am Koelnberg”, reż. Laurentia Genske, Robin Humboldt

po pokazie którego spotkanie z reżyserami poprowadził Lech Moliński

„Away From All Suns”, reż. Isabella Willinger

tym razem projekcji towarzyszyło spotkanie z urbanistą Kubą Snopkiem, które poprowadził Franciszek Sterczewski

„Grey City”, reż. Marcelo Mesquita, Gilherme Valiengo

z prelekcją Lecha Molińskiego

„My Brooklyn”, reż. Kelly Anderson

po pokazie miała miejsce debata „Nowa szlachta. O gentryfikacji miast i dzielnic (moderacja: Michał Syska; udział: Dorota Groyecka, Paweł Kubicki, Barbara Kwaśny, Paweł Rudnicki)

„After the Factory”, reż. Phillip Lauri

po projekcji odbyło się spotkanie z łódzkim aktywistą Michałem Grudą, które poprowadził Lech Moliński

„Ruina”, reż. Markus Lenz

któremu towarzyszyło spotkanie z reżyserem, prowadzone przez Kubę Żarego

„Mieszkanie w Berlinie”, reż. Alice Agneskirchner

po pokazie Lech Moliński poprowadził spotkanie z historykiem Krzysztofem Ruchniewiczem

Poza filmem i debatą nieodłączną częścią MIASTOmovie jest również i sztuka. Scena artystyczna obecna na MIASTOmovie pod nazwą „VOID” dotyczyła pustki w mieście – miejsc we Wrocławiu, których kształt i tożsamość przestały istnieć w wyniku działań wojennych, a po 1945 roku nie udało się im odzyskać utraconego znaczenia ani wykształcić dla siebie nowych funkcji. Działania nie skupiały się ściśle ani na historycznych planach, ani nowej formie architektonicznej. Ich tematem będą luki, które trwają w stanie zawieszenia, gdzieś pomiędzy „całym” Breslau a „zupełnym” Wrocławiem. Artystą, którą został zaproszony do prologu był Marcin Fajfruk, a projekt miał swoją badawczą kontynuację w kolejnych pofestiwalowych miesiącach.

Funkcję klubu festiwalowego objęła Szklarnia, gdzie zagościła ekipa Rap Szaletu, Tryptaminee, Meg Cocaine i Senthia oraz Jakob Eriksen.

MIASTOmovie #4 – ID miasta / 20-24 kwietnia 2016 r. /

Przeszliśmy na kolejny poziom analizy miasta – w 2016 roku przyglądaliśmy się miejskiej tożsamości, a co za tym idzie – identyfikacji mieszkańców z przestrzenią (miastem/dzielnicą/osiedlem), kulturą, lecz także tradycją i dziedzictwem materialnym.

Pojęcie tożsamości miasta uznaliśmy za niezwykle istotne w kontekście piastowania przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Za pomocą pokazów filmowych, spotkań, debat, działań artystycznych i wydarzeń towarzyszących przybliżaliśmy miejskie osobowości i osobliwości ośrodków miejskich na całym świecie, jednocześnie nie zapominając o ciekawej, choć skomplikowanej historii naszego miasta.

Na program filmowy złożyło się 12 filmów dokumentalnych, w tym 6 pełnych metraży, którym towarzyszyły różne działania:

„Kraina pałaców”, reż. Adam Smith, Ting Song

spotkanie po projekcji z reżyserem, które poprowadził Michał Syska

„Our City”, reż. Maria Tarantino

po którym spotkanie skype z reżyserką poprowadził Michał Syska

„Barbicania”, reż. Ila Beka, Louis Lemoine

a po projekcji odbyła się debata „Architektura a tożsamość” (moderacja: Zbigniew Maćków, udział: Ewa Kuryłowicz, Barbara Pabjan, Grzegorz Piątek, Maciej Wlazło)

„Bowlingtreff”, reż. Adrian Dorschner, Thomas Beyer

po pokazie którego miało miejsce spotkanie z reżyserami oraz architektem Wojciechem Jarząbkiem, prowadzone przez Łukasza Wojciechowskiego

„Slumsy: Miasta jutra”, reż. Jean-Nicolas Orhon

a po projekcji odbyła się debata „Przyszłość miast” (moderacja: Edwin Bendyk, udział: Kuba Snopek, Joanna Synowiec, Bogna Świątkowska)

„Człowiek z otwartą dłonią”, reż. Grzegorz Tomczak

pokazowi towarzyszył wykład Doroty Jędruch

Blok krótkich metraży „Polska w (od)budowie”

Częścią festiwalu była również instalacja artystyczna „Ciało obce”, a także oprowadzania po Popowicach, będące finałem projektu „Przewodnicy z okolicy” dla lokalnych przewodników-amatorów. Po godzinach spędzaliśmy czas w Bułce z Masłem na Solnym, gdzie zagrały m.in. Rysy.

MIASTOmovie #5 – Sąsiedztwo / 17-22 października 2017 r. /

Po raz pierwszy impreza odbyła się jesienią. Dodatkowo MIASTOmovie szukało nowego horyzontu odniesień, po zamknięciu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Po analizie tożsamości miasta motywem przewodnim zostało “Sąsiedztwo”. Dziś hasła “społeczności lokalnej”, “budowania relacji dobrosąsiedzkich” czy “sąsiedzkiego sieciowania” nadają ton dyskusji o współczesnym, dobrym mieście. W związku z wyraźnym renesansem koncepcji życia w małej wspólnocie przyjrzymy się różnym wymiarom i aspektom sąsiedztwa: od relacji w obrębie jednego bloku czy kamienicy, przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową bądź to samo osiedle, po współtworzenie jednego organizmu miejskiego. Od harmonii społecznej, opartej na osobistej znajomości i bezpośrednich kontaktach, po opresję małej społeczności.

W trakcie festiwalu zaprezentowanych zostało 10 filmów. Po raz pierwszy do programu trafiły również filmy fabularne. Wszystkim projekcjom towarzyszyły dodatkowe wydarzenia. A tak przedstawiał się program edycji z 2017 roku:

„Desert Coffee”, reż. Mikael Lypinski

po projekcji spotkanie z reżyserem poprowadził Lech Moliński

„Wieża”, reż. Karolina Breguła

po pokazie tego filmu fabularnego spotkanie z autorką moderował Franciszek Sterczewski.

„Modernistyczne przedszkole” i „Szklane domy. Historia osiedli społecznych”, reż. Olga Matuszewska

a po projekcji zorganizowana została debata „Idea osiedla społecznego. Wczoraj, dziś i jutro” (moderacja: Michał Syska; udział: Iwona Borowik, Natalia Gołubowska, Olga Matuszewska, Kazimierz Śródka)

„Barbicania”, reż. Ika Beka, Louise Lemoine

po projekcji spotkanie z Grzegorzem Piątkiem poprowadził Franciszek Sterczewski

„Bunt lokatorów”, reż. Gertrud Schulte Westenberg i Matthias Coers

a po pokazie odbyła się debata „Prawa mieszkańca. Między spółdzielnią a wspólnotą” (moderacja: Michał Syska; udział: Seweryn Chwałek, Matthias Coers, Grischa Dallmer)

„Mieszkanie w Berlinie”, reż. Alice Agneskirchner

projekcję poprzedziła prelekcja Lecha Molińskiego

„Kto tam”, reż. Karolina Breguła

wramach festiwalu Strefa Kultury Wrocław zrealizowała dodatkowy odcinek sąsiedzkiego serialu, realizowanego na Ołbinie, a także odbyła się projekcja całości i spotkanie z bohaterami oraz reżyserką. Rozmowę moderował Lech Moliński

„Czas pokaże”, reż. Andreas Voigt

o projekcji spotkanie z reżyserem poprowadził Kuba Żary

„Bloki”, reż. Konrad Królikowski

po pokazie miała miejsce debata, którą poprowadził Michał Syska, a udział wzięli: Konrad Królikowski, Zbigniew Maćków, Krzysztof Ziental

W ramach Sceny Artystycznej odbyło się działanie „Wystawka”, przybliżające projekt Natalii Gołubowskiej „Po sąsiedzku. Kieszeń wsparcia”. Zaczęła też funkcjonować scena literacka, a w jej ramach odbyły się spotkania z Filipem Springerem, Kamilem Bałukiem i Stasią Budzisz-Cysewską oraz wydarzenie partnerskie festiwalu – BAZARCH* – targi książki o mieście i architekturze. Scena muzyczna objęła koncert tradycyjnej pieśni ukraińskiej „Zasłyszane u Sąsiadów” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczek Miejskich Zdrada Osiedla.

Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze „MIASTOmovie” #6 – Ulica / 26-30 września 2018 r. /

MIASTOmovie w roku 2018 dedykowaliśmy „Ulicy”. Historia miast to również dzieje ulic. Od zarania wszystkie organizmy miejskie opierały funkcję komunikacyjną właśnie o nie. Nawet jeśli są to kanały, jak w Wenecji, funkcja pozostaje niezmieniona. Zarówno wąskie średniowieczne uliczki, jak i szerokie trakty z tamtych czasów ułatwiały rozprzestrzenianie informacji. Ludzie nie tylko przemieszczali się po ulicach, ale też komunikowali się na nich między sobą. Miejskie zbiorowości spędzały całe dnie na ulicach, szczególnie, że pod własną strzechą brakowało często luksusów.

Program filmowo-dyskusyjny został podzielony na dwie części. W sekcji konkursowej znalazły się:

„BIG Time”, reż. Kaspar Astrup Schroeder

„Do kogo należy miasto?”, reż. Hans-Christian Post

po projekcji Lech Moliński poprowadził spotkanie z reżyserem.

„Duch Bauhausu”, reż. Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch

„Miasto słońca”, reż. Rati Oneli

„Wywłaszczenie. Wielki przekręt mieszkaniowy”, reż. Paul Sng

a po pokazie spotkanie z reżyserem, które moderował Michał Syska

Najlepszy film wybrało Jury w składzie: Aleksandra Hamkało, Nadia Parfan, Juho-Pekka Tanskanen.

W tematycznej sekcji „Ulica” widzowie mogli zobaczyć takie filmy, jak:

„Obywatelka Jane. Walka o miasto”, reż. Matt Tyrnauer

wraz z towarzyszącą dyskusją „Jakie ulice? Idee Jane Jacobs i Janette Sadik-Khan w kontekście Wrocławia (moderacja: Jakub Nowotarski, udział: Grzegorz Piątek, Tomasz Stefanicki, Aleksandra Zienkiewicz)

„Echa Stambułu”, reż. Giulia Frati

„Czekając na Barcelonę”, reż. Juho-Pekka Tanskanen

po seansie odbyła się dyskusja z udziałem reżysera i Aleksandry Lipczak, którą poprowadził Kuba Żary

„Pixadores”, reż. Amir Escandari

z poprzedzającą prelekcją Lecha Molińskiego

„Brasilia. Projekt utopia”, reż. Bart Simpson

a projekcję sfinalizował wykład Michała     Wiśniewskiego „Nowa Huta – w stronę stalowej utopii”

„Florida Project”, reż. Sean Baker

po pokazie odbył się wykład „Wątki” Aleksandry Czupkiewicz i Łukasza Wojciechowskiego

MIASTOmovie przyniosło też szereg wydarzeń pozafilmowych. Jednym z ważnych wątków były spotkania i prezentacje prac artystycznych, projektów badawczych, analiz, diagnoz pt. STREETdata, odbywające się w Recepcji przy ul. Ruskiej 46. Za dnia to przestrzeń otwartej dyskusji, która wieczorami zamieniała się w teren imprezowy, gdzie odbył się m.in. pokaz vougingu. Zorganizowany został też rozbudowany program spacerów, w ich ramach odwiedziliśmy śródmiejskie osiedle Kleczków i dwie krzyżujące się ulice Kraszewskiego i Zegadłowicza. Zajrzeliśmymy też na sąsiedni Ołbin, gdzie czekał nas fascynujący muzyczny spacer z historykiem Łukaszem Migniewiczem wzdłuż jednej z najdłuższych ulic Śródmieścia – Nowowiejskiej. Film z kolei, a konkretnie zestaw laureatów konkursu Urban View poznańskiego festiwalu Short Waves, dał nam okazję, by poznać uliczki, położonego na zachód od centrum, blokowiskowego Szczepina. Zestaw spacerów zamykała wycieczka wzdłuż Osi Grunwaldzkiej, która pozwoliła nam poznać różne koncepcje ulic, pojawiające się na przestrzeni lat.

W trakcie MIASTOmovie odbywał się też w Muzeum Architektury drugi we Wrocławiu Bazarch – targi książek o architekturze i mieście, organizowane przez Centrum Architektury. Sprzedaży książek towarzyszyły spotkania z ekspertami, w tym organizowane przez nas spotkanie z Beatą Chomątowską, autorką „Betonii. Domu dla każdego”, z którą rozmowę prowadził Franciszek Sterczewski.

Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze „MIASTOmovie” #7 – Architektura Publiczna / 2-6 października 2019 r. /

Siódma edycja MIASTOmovie to moment, by przyjrzeć się tematowi architektury publicznej. Szkoły, urzędy, kościoły, szpitale i inne budynki użyteczności publicznej znalazły się w centrum naszych zainteresowań. Zastanawialiśmy się, jaka jest ich natura, czym się charakteryzują, jak “żyją” na co dzień, służąc i stojąc otworem przed mieszkańcami i mieszkankami miast. Co widzimy myśląc “architektura publiczna”? Renesansowy gmach, piętrową stulatkę czy minimalistyczną szklaną bryłę? Jakimi zasobami przychodzi nam współcześnie gospodarować w tej dziedzinie? Jaki wkład w rozwój publicznej architektury miała III Rzeczpospolita, której trzydziestolecie przypadło właśnie w 2019 roku? Jakie obiekty pojawiły się w naszej przestrzeni po 89 roku, co za sobą niosą? I w końcu – czym tak naprawdę jest dla nas “architektura publiczna” – zespołem budynków “do załatwiania ważnych spraw” czy przestrzenią do wspólnego spędzania czasu z innymi?

W programie znalazły się następujące filmy:

„Babcia i Le Corbusier”, reż. Marjolaine Normier

po projekcji odbyła się dyskusja „Jednostka Marsylska i WuWA. Kiedy prywatne staje się publiczne” (moderacja:     Grzegorz Piątek, udział: Grażyna Hryncewicz-Lamber, Agnieszka Przewirska)

„Columbus”, reż. Kogonada

przed filmem Kaja Klimek wygłosiła wykład „Odczuwanie architektury w Columbus w stanie Indiana”

„Kevin Roche. Architekt dyskretny”, reż. Mark Noonan

a po seansie odbyła się dyskusja „Architektura spektaklu a architektura funkcji” (moderacja: Jakub Głaz; udział: Mikołaj Mundzik, Mikołaj Smoleński)

„Wizje Ericha Mendelsohna”, reż. Duki Dror

któremu towarzyszył wykład Tomasza Mikołajczaka „Mendelsohn w Breslau”

„Opera paryska”, reż. Jean-Stephane Bron

po pokazie odbyła się dyskusja „Wrocławskie przestrzenie sztuki po 2020 roku” (moderacja: Max Cegielski; udział: Przemysław Filar, Anna Mituś, Agata Saraczyńska)

Oprócz części filmowo-dyskusyjnej – jak zwykle – festiwal obfitował w szereg innych wydarzeń.

We współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki odbyło się aż 5 spacerów:

Instytucja Kultury: Teatr Muzyczny Capitol (oprowadzanie: Konrad Imiela)

Dom handlowy: Renoma (oprowadzanie: Marta Miniewicz)

Uczelnia: Budynek C-13 Politechniki Wrocławskiej (oprowadzanie: Bogusław Wowrzeczka)

Urząd: Ratusz w Siechnicach (oprowadzanie: Zbigniew Maćków)

Świątynia: Kościół Św. Stanisława Kostki (oprowadzanie: Łukasz Wojciechowski)

Odbyła się też dyskusja „Trzy dekady III RP. Dobry czy zły czas dla dolnośląskich zabytków?” oraz Filmowe Aperitivo w Cocofli i sety djskie w klubie festiwalowym w Recepcji.

Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze „MIASTOmovie” #8 – Wielkie Plany / 7-11 października 2020 r.

Ósma edycja MIASTOmovie odbyła się pod hasłem „Wielkie Plany”. Jak powinien przebiegać modelowy proces kształtowania przestrzeni miejskiej? Kto powinien być kreatorem takich działań? Jakie wyzwania czekają urbanistykę w XXI wieku, kiedy puka do nas kryzys klimatyczny, dynamicznie rozwijają się nowe technologie, a nad naszą rzeczywistością dodatkowo unosi się widmo wydłużającej się pandemii koronowirusa, reorganizującej nasze myślenie w kierunku lokalności i destabilizującej utarte schematy funkcjonowania? “Wielkie plany” były zaproszeniem do postawienia pytań, refleksji i rozmowy wokół planowania przestrzennego.

W programie znalazły się następujące filmy:

„Drezno. Architektura a polityka”, reż. Hans Christian Post

po projekcji odbyła się dyskusja „Architektura a polityka” (moderacja: Tomasz Sikora, udział: Hans Christian Post, Franciszek Sterczewski)

„Experimental City”, reż. Chad Freidrich

po projekcji odbyła się dyskusja „Jak projektować miasta w czasach kryzysów” (moderacja: Paweł Jaworski, udział: Agata Twardoch, Jerzy Łątka, Łukasz Madeksza)

„Last Exit Alexanderplatz”, reż. Hans Christian Post

a po seansie odbyła się dyskusja „Centrum na miarę XXI wieku? Nowe Śródmieście Świebodzkie” (moderacja: Maja Zabokrzycka, udział: Przemysław Matyja, Maciej Zathey)

„Natura Urbana. Nieużytki Berlina”, reż. Metthew Gandy

pokazowi towarzyszyła dyskusja „Bioróżnorodność w wielkim mieście – taktyki i praktyki ochronne” (udział: Aleksandra Gierko, Małgorzata Piszczek)

„Surowiec, z którego wyrabia się sny”, reż. Michael Rieper, Lotte Schreiber

„Utopia nowego miasta”, reż. Christopher Ian Smith

„Zniknięcie Robin Hood Gardens”, reż. Klearjos Eduardo Papanicolau

Blok filmowy „Sympozjum Plastyczne Wrocław 70’”:

„Wrocław ’70. Sympozjum Plastyczne”, reż. Antoni Dzieduszycki

„Nasz Wrocław”, reż. Bogusław Rybczyński

Pokazowi towarzyszyła prelekcja Michała Dudy

„Noc”, reż. Michelangelo Antonioni

Seans był wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Noc w Mediolanie” w Muzeum Architektury

Oprócz części filmowo-dyskusyjnej festiwalowi towarzyszył szereg innych wydarzeń.

Podczas ósmej edycji festiwalu odbyły się 3 spacery:

Między willą a parkiem: oprowadzanie po Borku (oprowadzanie: Małgorzata Rzeszutek)

Rama do wypełnienia: oprowadzanie po Południu (oprowadzanie: Joanna Majczyk, Agata Iżykowska-Uszczyk)

Modernizm w polu: oprowadzanie po Księżu Małym i Wielkim (oprowadzanie: Jadwiga Urbanik)

Odbył się też warsztat „Każdy jest urbanistą_ką – budowanie miasta jako gra zespołowa”, cykl wydarzeń muzycznych w Klubokawiarni Recepcja, koncerty w podwórku Ruska 46, wystawa „Noc w Mediolanie” w Muzeum Architektury.

Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze „MIASTOmovie” #9 – Przesilenie / 29 września-03 października 2021 r.

Dziewiąta edycja MIASTOmovie odbyła się pod hasłem „Przesilenie”. Nowe trendy rodzą się w okresie mikrotąpnięć, konieczności drobnych korekt i wyłaniania się nowego ładu. Przez osiem edycji MIASTOmovie pokazywaliśmy mnóstwo nowych, wspanialszych światów, w których mieliśmy już zaraz żyć i cieszyć się ich rozwojem w miejskiej rzeczywistości. Zanim więc przy okazji jubileuszu 10. edycji naszego festiwalu powiemy sobie po tych latach mocne – „sprawdzam”, zastanowiliśmy się wspólnie, co w 2021 roku – roku stagnacji, nieśmiałej nadziei i wciąż wielkiej niepewności – może zwiastować nowe kierunki dla dobrego życia w mieście.

W programie znalazły się następujące filmy:

„Making a mountain”, reż. Rikke Selin Fokdal, Kaspar Astrup Schroeder

po projekcji odbyła się dyskusja „You’d better stop!” (moderacja: Marta Czyż, udział: Małgorzata Kuciewicz, Paweł Jaworski, Robert Skrzypczyński)

„Richard Leplastrier: W poszukiwaniu wizji”, reż. Anna Cater

po projekcji odbyła się dyskusja „Projektowanie naturalne po polsku, czyli jak budować użytecznie, rozsądnie i z troską” (moderacja: Katarzyna Roj, udział: Magdalena Górska)

„Americaville”, reż. Adam James Smith

a po seansie odbyła się dyskusja „Ucieczka z wielkiego miasta” (moderacja: Adam Kruk, udział: Adam James Smith, Maciej Szatkowski)

„Bergamo. Tarasy w słońcu”, reż. Alberto Valtellina, Paolo Vitali

pokazowi towarzyszyła dyskusja „Z Widokiem na Europę: Plany dla miast w czasach kryzysów, a Europejski Zielony Ład” (moderacja: Bogna Świątkowska, udział: Hubert Trammer, Agnieszka Gansiniec)

„Gdy opadnie pył”, reż. John Appel

po projekcji odbyła się dyskusji „Cała nadzieja w podróżach” (moderacja: Jan Pelczar, udział: Martyna Obarska, Jakub Rybicki)

„Experimental City”, reż. Chad Freidrichs

Blok filmów krótkometrażowych „URBAN VIEW – człowiek w mieście”

Podczas ósmej edycji festiwalu odbyły się 2 spacery:

„Życie w Wielkiej Płycie: sentymentalno-futurystyczna wędrówka po Nowym Dworze” (oprowadzanie: Albert Miściorak)

„Ogrody i samochody: modelowa sprzeczność modernizmu, na przykładzie Sępolna” (oprowadzanie: Mikołaj Smoleński)

Odbyły się też wykłady „Jak recyklingować architekturę? O nadawaniu drugiego życia budynkom” oraz „Minimalne przestrzenie mieszkalne na miarę naszych czasów”, premiera mapy dźwiękowej „Inne Spacery: Słuchajmy KDM-u – spacer dźwiękowy”, koncert w Klubokawiarni Recepcja.

MIASTOmovie w Polsce

MIASTOmovie niemal od samego początku swojego istnienia okazało się także projektem wędrującym.

Potrzeba rozmowy o mieście i zachodzących w Polsce zmianach w tym aspekcie jest uniwersalna. Pierwsze projekcje poza Wrocławiem odbyły się w Poznaniu zaledwie rok po powstaniu inicjatywy.

MIASTOmovie: Poz, czyli edycje poznańskie

Festiwal MIASTOmovie skutecznie zaistniał w stolicy Wielkopolski dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Ulepsz Poznań. Pierwsza odsłona odbyła się już w terminie 28-31 maja 2015 roku w Kinie Muza. Pokazaliśmy trzy filmy (“Globalna wioska zakupów”; “This Space Available”; “Lost Rivers”), całości towarzyszyły debaty związane z prezentowanymi filmami, a także otwarcie neonu nad Cocorico Cafe&Restaurant oraz piknik i pchli targ nad Wartą.

Impreza znalazła w Poznaniu stały przyczółek, kolejne edycje odbywały się regularnie co roku. W latach 2016-2018 przystanią dla projekcji stała się Winiarnia pod Czarnym Kotem, gdzie w ogródku lokalu prezentowane były filmy o mieście i architekturze, okraszone prelekcjami, debatami z udziałem ekspertów, a czasem spotkaniami z twórcami prezentowanych tytułów. W roku 2019 MIASTOmovie ponownie zagościło w Kinie Muza, gdzie odbył się trzydniowy przegląd filmowy, wraz z dyskusjami.

MIASTOmovie: Gliwice

W 2019 roku postanowiliśmy również pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie Ośrodka Studiów o Mieście Gliwice i tamtejszego Kina Amok. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów setnej rocznicy objęcia stanowiska radcy budowlanego i architekta miejskiego Gliwic Karla Schabika. Za pomocą pokazów filmowych, spotkań, rozmów i wydarzeń towarzyszących przybliżaliśmy miejskie osobowości i osobliwości ośrodków miejskich na całym świecie, nie zapominając o ciekawej, choć skomplikowanej historii miasta Gliwice. Impreza trwała od 7 do 12 maja i w jej trakcie pokazaliśmy 5 filmów, którym towarzyszyły spotkania z ekspertami i dyskusje.

MIASTOmovie: Łódź

W grudniu tego samego roku zawitaliśmy do Łodzi. W weekend 7-8 grudnia w Łódzkiej Okręgowej Izbie Architektów pokazane zostały 4 filmy wraz z 4 rozmowami po projekcjach.

Do programu zostały wybrane dokumenty, które pozwoliły podjąć różnorodne zagadnienia, wymagające omówienia i przedyskutowania z udziałem różnych środowisk. W zestawie znalazło się miejsce na tytuł o rowerowej codzienności na przykładzie Holandii (“Why We Cycle”), portret Bjarke Ingelsa i obserwacja jego biura (“BIG Time”), opowieść o kryzysie mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii “(Wywłaszczenie. Wielki przekręt mieszkaniowy”), a także dokument o sporach urbanistycznych w Berlinie z lat 90. ubiegłego wieku (“Do kogo należy miasto?”). Impreza była dofinansowana przez Urząd Miasta Łodzi.

Gościnne występy

Zdarzało nam się też gościć w różnych miastach Polski na pojedynczych projekcjach. Najczęściej w Warszawie, gdzie współorganizowaliśmy kilka projekcji na czele z początkiem tournee z “Obywatelką Jane”, realizowanego razem z Fundacją Centrum Architektury w ramach premiery polskiego tłumaczenia książki “Małe wielkie plany” Jane Jacobs. Objazdowy cykl poszerzył nasz zasięg również o Kraków. Ponadto do tej pory zawitaliśmy do: Gdańska, Gdyni, Katowic, Koszalina, Szczecina, Zielonej Góry.