Niedziela – 02.10, 15:00, Kino Nowe Horyzonty

Sztokholmska dzielnica Hammarby Sjöstad i jej plany urbanistyczne stworzone w latach 90. stały się wzorem dla projektowania miast na całym świecie. Bohater filmu, urbanista Jan Inghe (1944-2005), w swojej pracy projektowej z powodzeniem łączył modernizm ze szczególną troską o mieszkańców.

Dzięki m.in. zminimalizowaniu ruchu samochodowego, zwiększeniu liczby zielonych terenów oraz przestrzeni wspólnych, nie rezygnując przy tym z wyrazistych walorów estetycznych, doprowadził do stworzenia osiedla na obrzeżach stolicy Szwecji, w której zamieszkująca ją społeczność czuje się po prostu dobrze i do tego bezpiecznie.

W procesie projektowania szczególną uwagę Inghe poświęcił kompozycji budynków, wpisaniu ich w istniejący teren nadbrzeżny oraz urozmaiceniu obiektów detalami, a także dzieciom i ich potrzebom, nie tylko budując wiele placów zabaw, ale też projektując przestrzenie wspólne dostosowane do dziecięcych warunków fizycznych.

Po filmie odbędzie się dyskusja Miasta ładu miastami piękna. O komponowaniu przestrzeni.