Piątek – 30.09, 19:00, Kino Nowe Horyzonty

Dokument to wędrówka przez pięć socjalistycznych budynków-ikon, świadków historycznych zawirowań XX wieku: Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Pałacu Serbii w Belgradzie, nieistniejącego już Pałacu Republiki w Berlinie, Narodowego Pałacu Kultury w Sofii i Pałacu Parlamentu w Bukareszcie.

Uczelnia zaprojektowana tak, żeby nigdy nie trzeba było z niej wychodzić. Niedostępny na co dzień pałac, w którym każdy z salonów wypełniony jest starannie wyselekcjonowanymi meblami i dziełami sztuki z jednej z jugosłowiańskich republik. Najdroższa budowla Niemiec Wschodnich, po zjednoczeniu kraju zburzona pod pretekstem szkodliwości azbestu użytego w jej konstrukcji. Komunistyczne centrum kongresowe, które w 2018 roku stało się siedzibą bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Kaprys dyktatora, dla którego przesuwano pobliskie kościoły.

Czym te „pałace dla ludu”, reprezentujące miniony system polityczny i jego wartości, są w dzisiejszym, obcym im kontekście, a czym mogłyby czy powinny być?

Po filmie odbędzie się dyskusja Formy chronione. O czym chcemy pamiętać, a o czym zapomnieć chroniąc jedno, a wyburzając drugie?