Małgorzata Kuciewicz

Współtworzy CENTRALĘ, warszawskie studio proponujące możliwe scenariusze przyszłości (centrala.net.pl). Ich projekty dotyczą miejskich mokradeł, hydrobotaniki, zanikających fenomenów atmosferycznych oraz przestrzeni wychodzenia z komfortu. “Amplifikacja natury” Centrali prezentowana była w 2018 na Biennale w Wenecji, “Dom odziany” reprezentował Polskę podczas London Design Biennale 2021, a koncepcja “Meteopolis – miasto mikroklimatów” wygrała ostatni konkurs Futuwawa.

Małgorzata Kuciewicz wygłosi wykład To czego nie widać, czyli o brzydocie w mieście

Tomasz Fudala

Historyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od 2009 roku organizuje festiwal Warszawa w budowie poświęcony architekturze i politykom miejskim. Autor tekstów w katalogach wystaw i publikacjach o sztuce i architekturze, m.in. 1:1. Monika Sosnowska, Pawilon Polski, LII Biennale Sztuki w Wenecji (2007), Anna Molska, Art in General, Nowy Jork (2009); Mister Warszawy. Architektura mieszkaniowa lat 60. XX wieku, Warszawa (2012). Publikował w polskich i zagranicznych czasopismach, m.in. „Architektura-murator”, „Artforum”, „Autoportret”, „Domus”, „Obieg”, „Odra”.

Uczestnik dyskusji Żeby było najładniej. Ekonomia a możliwości kształtowania estetyki miast i osiedli.

Kuba Głaz

Krytyk architektury, publicysta, animator działań przestrzennych, rocznik 1977. Z wykształcenia architekt. Zajmuje się popularyzacją i krytyką architektury w prasie popularnej i specjalistycznej, radiu oraz telewizji, a także działaniami na rzecz naprawy miast, prowadzeniem wykładów popularyzatorskich i moderowaniem specjalistycznych dyskusji.Współtwórca poznańskiej inicjatywy „Centrum Otwarte” zajmującej się edukacją i animacją działań w zakresie architektury i urbanistyki oraz Festiwalu Architektury Modernistycznej „Nowy Plan”. Współautor książki dla dzieci i dorosłych „Wspólne nie znaczy niczyje” oraz telewizyjnego cyklu „Księga Przestrzeni”. Dwukrotny laureat nagrody dziennikarskiej Izby Architektów RP.

Uczestnik dyskusji Miasta ładu miastami piękna. O komponowaniu dobrych przestrzeni.

Anna Cymer

Historyczka architektury, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, zajmująca się popularyzacją wiedzy na temat architektury. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka Nagrody Dziennikarskiej Izby Architektów RP. Autorka uznanej książki „Architektura w Polsce 1945 – 1989”.

Uczestniczka dyskusji „Lukier i Mięso 10 lat później – wokół architektury w Polsce po 2012 roku.

Michał Duda

Historyk sztuki, badacz i krytyk architektury, kurator, inicjator i organizator wielu projektów i wydarzeń związanych z promocją polskiej architektury. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Kurator i współkurator wielu wystaw poświęconych przedwojennej i współczesnej architekturze, m.in.: „Greenhouse Silent Disco” (prezentowanej obecnie podczas Triennale w Mediolanie), „Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak” (pokazywanej również w Nowym Jorku i w Portugalii), „Landscapes of leisure” (pokazywanej podczas EXPO 2020 w Dubaju), „Trzy początki. 1918/1945/1989” , czy „Terra X. Archiwum przyszłości”. Jego książka „Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak”, pierwsza monografia poświęcona wrocławskiej architektce, otrzymała  nagrodę DAM Architectural Book Award 2017.

Uczestnik dyskusji A to Polska właśnie. Co mamy i akceptujemy, z czym możemy pracować dalej, prowadzący spacer Głogów – zapełnić dzikie centrum, czyli o mieście twórczo odbudowanym oraz Pub Quizu Architektura Milenium.

Maciej Frąckowiak

Socjolog, doktor nauk społecznych, badacz miasta i kultury wizualnej. Autor i redaktor tekstów oraz książek naukowych i popularyzatorskich o tej tematyce, m.in. raportu Architektem się bywa, przygotowanego wspólnie z Fundacją Bęc Zmiana na zlecenie BAIPP m.st. Warszawa. Inicjator i kurator działań animujących miejską przestrzeń publiczną, a także debatę na jej temat. W okresie 2019-2021 członek zespołu ds. przestrzeni publicznych w ramach nowopowstającego Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Warszawy. Obecnie zaangażowany w badanie krajobrazu pogranicza polsko-niemieckiego. Adiunkt na Wydziale Socjologii UAM, Wykładowca School of Form.

Uczestnik dyskusji Miasta ładu miastami piękna. O komponowaniu przestrzeni.

Dorota Jędruch

Pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UJ. Współkuratorka wystaw: m.in. „Za-mieszkanie 2012 – miasto ogrodów, miasto ogrodzeń” (Instytut Architektury/Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012), „Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza” (Instytut Architektury/Muzeum Narodowe w Krakowie, 2013–2014), „Figury niemożliwe/Impossible objects” (Instytut Architektury – Pawilon Polski na XIV Międzynarodowym Biennale w Wenecji, 2014), „Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji” (w ramach 8. edycji festiwalu „Warszawa w budowie”, 2016). Autorka książki: „Blok jako dzieło sztuki.Trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji. Le Corbusier, Emile Aillaud, Ricardo Bofill” (2020). Współzałożycielka fundacji Instytut Architektury, zawiązanej z badaniami i popularyzacją wiedzy o problemach współczesnej architektury i urbanistyki. Stale współpracuje z kwartalnikiem „Autoportret”.

Uczestniczka dyskusji Formy chronione. O czym chcemy pamiętać, a o czym zapomnieć chroniąc jedno, a wyburzając drugie?

Marcin Kwietowicz

Architekt, projektant zarówno luksusowych warszawskich sklepów, jak i przestrzeni dla sztuki: Pawilonu Edwarda Krasińskiego (z BAR Architects, 2008) czy aranżacji polskiego pawilonu na Biennale Sztuki w Wenecji (2005). W konkursie „Życie w architekturze” budynek jego współautorstwa (z Piotrem Brzozą, 2010) został uznany za najlepszy dom jednorodzinny lat 2000–2012 w Polsce oraz otrzymał nagrodę architektoniczną prezydenta W-wy za najlepszy budynek mieszkalny lat 2001 – 2014. Projektuje scenografie wystaw (m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej), sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz nauczyciel w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Uczestnik dyskusji „Lukier i Mięso 10 lat później – wokół architektury w Polsce po 2012 roku.

Kacper Kępiński

Architekt, krytyk architektury, kurator wystaw architektonicznych. Kierownik Działu Projektów Zewnętrznych i Wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Współzałożyciel stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto oraz członek rady Fundacji Instytut Architektury. Stały współpracownik kwartalnika „Autoportret” oraz redaktor portalu „Architektura&Biznes”. Współkurator pierwszej polskiej stałej wystawy poświęconej architekturze – „Przekroje” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obecnie przygotowuje wystawę „Antropocen” poświęconą architekturze i kryzysowi klimatu.

Uczestnik dyskusji Żeby było najładniej. Ekonomia a możliwości kształtowania estetyki miast i osiedli.

Dorota Leśniak-Rychlak

Redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Założycielka i prezeska Fundacji Instytut Architektury. Kuratorka i współkuratorka wielu wystaw architektonicznych, m.in.: Figury niemożliwe – Pawilon Polski na XIV Biennale Architektury w Wenecji, Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji, Festiwal Warszawa w Budowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Inicjatorka i redaktorka wydań publikacji z kanonu teorii i praktyki architektonicznej, m. in.: Peter Zumthor, Myślenie architekturą (Kraków: Karakter 2008), Juhani Pallasmaa Oczy skóry (Kraków: Instytut Architektura 2012) oraz Juhani Pallasmaa Myśląca dłoń (Kraków: Instytut Architektury, 2016), a także redaktorka: Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektonicznej 1918-1981 (Kraków: Instytut Architektury 2018). W 2019 roku opublikowała książkę Jesteśmy wreszcie we własnym domu (Kraków: Instytut Architektury, 2019) poświęconą przemianom mieszkaniowym w Polsce w okresie transformacji.

Uczestniczka dyskusji Jaką architekturę chcemy oglądać i co ma ona z nami robić?

Igor Łysiuk

Architekt, badacz i future doer, zawodowo związany ze studiem Workplace, w którym bada, poszukuje i projektuje regenerującą przyszłość. Bierze udział w procesach badawczo-projektowych, w ramach których analizuje potrzeby użytkowników i organizacji biznesowych przekładając to na architekturę. W swojej pracy wykorzystuje umiejętność adaptacji, obserwacji i dostrzegania niewidocznych na pierwszy rzut oka powiązań.Redaktor i współzałożyciel kwartalnika architektonicznego RZUT. Zaangażowany z ramienia Oddziału Warszawskiego SARP w powstanie i działanie ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury. Współpracował m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacją Bęc Zmiana. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Instytutu Technologii w Karlsruhe.

Uczestnik dyskusji Jaką architekturę chcemy oglądać i co ma ona z nami robić?

Natalia Olszewska

Teoretyczka i praktyczka z obszaru projektowania architektonicznego w oparciu o neuronauki i dane naukowe (neuroscience, evidence-based design). Doświadczenie w tym zakresie zdobywała m.in. współpracując z HUME, awangardowym studiem architektury i urbanistyki założonym przez architekta Itai Palti. Konsultowała projekty dla dużych firm (HKS, Google, Landsec, EDGE) oraz dla klientów indywidualnych. Posiada także ponad 10-letnią praktykę lekarską. Wspólnie z Ezio Lilli założyła Impronta, firmę konsultingową, której misją jest poprawa ludzkiego doświadczenia w przestrzeniach architektonicznych i miejskich, poprzez integrowanie wiedzy neurobiologicznej w procesie projektowania architektonicznego. Fellow w ‘The Centre for Conscious Design’, międzynarodowym think-tank’u pracującym na styku architektury oraz zdrowia publicznego. Współautorka bloga ‘Venetian Letter’ poświęconego popularyzowaniu idei projektowania w oparciu o dane naukowe. Publikowała w ‘Intertwining’, ‘Conscious Cities Anthology 2020’ i ‘Journal of Science-Informed Design’. Od 2019 prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku ‘Neuroscience Applied to Architectural Design’ na Uniwersytecie IUAV w Wenecji we Włoszech. Ukończyła studia medyczne (Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie), neuronaukowe (Sorbonne Université, École Normale Supérieure, University College of London) oraz studia ‘Neuroscience Applied to Architectural Design’ (Uniwersytet IUAV, Wenecja).

Uczestniczka dyskusji Jaką architekturę chcemy oglądać i co ma ona z nami robić?

Grzegorz Piątek

Krytyk i badacz architektury, kurator, z wykształcenia architekt. Autor książek „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego” (2016), „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949” (finał Nagrody Literackiej Nike, 2020), „Niezniszczalny Bohdan Pniewski. Architekt salonu i władzy” (2021) oraz „Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja” (2022). Współautor innych publikacji poświęconych miastu i architekturze, m.in. „Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku” (z Jarosławem Trybusiem i Marcinem Kwietowiczem, 2013). W latach 2005-2011 członek redakcji miesięcznika „Architektura-murator”, współpracował m.in. z „Gazetą Stołeczną”, „Salonem”, „Dobrym Wnętrzem”, „Vogue Polska”. W latach 2011-2019 działał w Fundacji Centrum Architektury, gdzie opracował m.in. polskie wydania pism Le Corbusiera, Rema Koolhaasa i Jane Jacobs. W 2008 roku współtworzył wystawę Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings nagrodzoną Złotym Lwem na XI Biennale Architektury w Wenecji.

Uczestnik dyskusji „Lukier i Mięso 10 lat później – wokół architektury w Polsce po 2012 roku.

Ewa P. Porębska

Architektka, krytyczka architektury, kuratorka, ekspertka. Działa na rzecz popularyzacji najlepszych wzorców światowej architektury. Po ukończeniu studiów architektonicznych uzyskała uprawnienia zawodowe i prowadziła zajęcia dydaktyczne  z projektowania urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Następnie pracowała od 1982 roku w redakcji czasopisma „Architektura”, kolejno jako redaktor, zastępca redaktora naczelnego  a następnie jako redaktor naczelny. Od 1994 roku redaktor naczelna wiodącego polskiego miesięcznika o architekturze „Architektura-murator”. Członkini opiniotwórczych gremiów w skali krajowej i międzynarodowej. Jest inicjatorką powstania poświęconych mediom architektonicznym międzynarodowych konferencji European Conference on Architecture & the Media organizowanych przez Fundację im. Miesa van der Rohe oraz Creative Europe (unijny program wsparcia sektorów kreatywnych i kultury) i reprezentowała Polskę na tych konferencjach w 2018 i 2020 roku.  Członkini Polskiej Rady Architektury i Rady Muzeum Architektury we Wrocławiu. Autorka wielu publikacji na temat architektury, także opracowań w ramach programów badawczych Towarzystwa Urbanistów Polskich i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.  Zainicjowała i współtworzyła wiele wystaw i wydarzeń o tematyce architektonicznej. Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury (2014).

Uczestniczka dyskusji A to Polska właśnie – co mamy i akceptujemy, z czym możemy pracować dalej.

Bartek Przybyszewski

Dziennikarz, podcaster, miłośnik komiksów i filmów. Pisał dla serwisów Gazeta.pl, Noizz.pl, Onet, Wirtualna Polska, Popmoderna. Z wykształcenia andragog i filmoznawca. W 2022 roku otrzymał Stypendium Artystyczne m.st. Warszawy, dzięki któremu pracuje nad biografią reżysera Marka Piestraka. Planuje wydanie swojej pracy licencjackiej na temat obrazu narkotyków w polskim kinie potransformacyjnym. Prowadzi bloga „Liczne rany kłute” (www.fb.com/liczneranyklute). Współautor „Podcastexu” oraz wywiadu-rzeki z Krzysztofem Gonciarzem pt. „Rozum i godność człowieka”.

Uczestnik dyskusji Ucieczka do i od luksusu. Podcastex o „Komedii małżeńskiej”.

Katarzyna Roj

Kuratorka, redaktorka i autorka wielu tekstów oraz publikacji na temat kultury materialnej. Prowadzi program galerii Dizajn BWA Wrocław, w którym koncentruje się na upowszechnianiu zagadnień związanych z projektowaniem odpowiedzialnym społecznie, odpornością, nadkonsumpcją oraz wykorzystaniem narzędzi projektowych w procesach adaptacji do zmiany klimatu. Obecnie prowadzi w galerii długofalowy projekt Żyjnia, czyli przestrzeń społeczną i edukacyjną galerii, która w czasie wolnym od zajęć programowych pełni funkcję dostępnego i darmowego miejskiego sanatorium oraz zajmuje się zagadnieniem regeneracji w aktywnościach projektowych. Kuratorka wystawy „Pole Regeneracji. Wrocławskie Pola Irygacyjne”.

Uczestniczka dyskusji Miasta ładu miastami piękna. O komponowaniu przestrzeni.

Kuba Snopek

Urbanista i badacz miast. Jest autorem książki „Bielajewo: Zabytek przyszłości”, poświęconej ochronie niematerialnego dziedzictwa, i projektu „Architektura VII dnia” — badań kościołów wybudowanych w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Kuba jest również współautorem „Sceny” — wielokrotnie nagradzanej przestrzeni publicznej w mieście Dniepr, stworzonej za pomocą crowdsourcingu i crowdfundingu i autorem projektu „Real Estate Art” — badań sztuki fundowanej przez deweloperów. Stypendysta programu Fulbrighta i absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Uczestnik dyskusji Formy chronione. O czym chcemy pamiętać, a o czym zapomnieć chroniąc jedno, a wyburzając drugie?

Aleksandra Stępień-Dąbrowska

Historyczka sztuki, badaczka i popularyzatorka architektury XX wieku. Publikowała m.in. w „Autoportrecie”, „Skarpie Warszawskiej”, „Kronice Warszawy” oraz antologiach Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka (2013) i Światłoczuły modernizm. Osiedla społeczne warszawskiego Koła (2021). Autorka książki Jakby luksusowo. Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90. wydanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (2021). Od 2021 roku współkoordynuje projekt „ARCHIwum Warszawy lat 90.”, którego rezultatem jest wirtualna mapa stołecznej architektury czasów transformacji. Prezeska stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim.

Uczestniczka dyskusji A to Polska właśnie. Co mamy i akceptujemy, z czym możemy pracować dalej oraz prowadząca spaceru Gądów Mały – w tym chaosie jest metoda, czyli o najbardziej eklektycznym osiedlu we Wrocławiu.

Bogna Świątkowska

Pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017). www.beczmiana.pl

Uczestniczka dyskusji Formy chronione. O czym chcemy pamiętać, a o czym zapomnieć chroniąc jedno, a wyburzając drugie?

Jarosław Trybuś

Historyk sztuki, krytyk architektury, kurator wystaw, wykładowca, autor między innymi Warszawy niezaistniałej i Przewodnika po warszawskich blokowiskach. Współkurator (z Grzegorzem Piątkiem) wystawy Budynków życie po życiu w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji, nagrodzonej Złotym Lwem. Od 2012 roku zastępca dyrektora Muzeum Warszawy i kurator wystawy głównej Rzeczy warszawskie.

Uczestnik dyskusji „Lukier i Mięso 10 lat później – wokół architektury w Polsce po 2012 roku.

Natalia Wielebska

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów miejskich w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej na warszawskiej ASP, gdzie prowadziła zajęcia o detalu miejskim. Współzałożycielka Stowarzyszenia Traffic Design. Współautorka „Poradnika dobrych praktyk szyldowych” dla Gdyni. Na co dzień zajmuje się produkcją wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz prowadzi działania edukacyjne.

Uczestniczka dyskusji Oryginał a reinterpretacja – o taktykach radzenia sobie z szyldami lat 90. i 00.

Mateusz Witkowski

Redaktor naczelny portalu Popmoderna.pl, stały współpracownik Gazeta.pl, „Czasu Kultury” i „Dwutygodnika”. Stypendysta MKiDN w roku 2018, stypendysta NCK w roku 2020. Interesuje się związkami między literaturą a popkulturą, brytyjską muzyką z lat 80. i 90. oraz włoskim futbolem. Autor facebookowego bloga Popland, współautor Podcastexu, „Podcastu roku” w plebiscycie Influencers Live Awards 2022. Prowadzi zajęcia dotyczące muzyki popularnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnik dyskusji Ucieczka do i od luksusu. Podcastex o „Komedii małżeńskiej”

Kalina Zatorska

Od lat realizuje misję: obserwować, chronić, edukować. Aktualnie przede wszystkim za pośrednictwem profilu na portalu Instagram – @kontrowersy, który nadając z regularnością tabloidu tropi ciekawe i mniej ciekawe zjawiska i trendy w mieście. Estetyka lat 90. i 2000 gości na nim często. Współautorka książki „Zwiedzajcie Piastowski Wrocław”.

Uczestniczka dyskusji Oryginał a reinterpretacja – o taktykach radzenia sobie z szyldami lat 90. i 00.

Piotr Zybura

Architekt (z zawodu) i grafik (z zamiłowania). Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Praca dyplomowa „Architektura jako beneficjent epoki cyberage” otrzymała wyróżnienie w konkursie SARP na najlepszy dyplom roku (2000). Od 1997 do 2012 roku architekt w biurze Maćków Pracownia Projektowa we Wrocławiu. Od roku 2013 prowadzi własną pracownię – arch_it, wykonując wraz z zespołem projekty budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przestrzeni publicznych oraz wystaw. Członek zarządu DSOIA i SARP o/Wrocław. Autor i współautor wielu nagrodzonych realizacji, a także wyróżnionych i nagrodzonych projektów konkursowych (nagrody m.in.: Brick Award Poland, Piękny Wrocław, DOFA, WAF, nagród Ministra Kultury i Sztuki Muzeum Widzialne i SYBILLA oraz Life Challenge The European Façade Of The Year, nominacje do nagrody European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award).

Uczestnik dyskusji Jaką architekturę chcemy oglądać i co ma ona z nami robić?

Adam Pacholak

Doktorant nauk o sztuce na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego zainteresowania badawcze to sztuka i architektura powojenna oraz współczesna. Autor książki “Elektroniczny mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia a budynek ZETO”. Laureat konkursów im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską o historii PRL-u tygodnika „Polityka” oraz “Przestrzeń wspólna jest wartością”, NIAiU na najlepszą pracę o teorii architektury. Aktywista informacyjny i członek Kolektywu Kariatyda. Adiunkt w dziale fotografii Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Prowadzący spaceru Kępa Mieszczańska – Tam, gdzie najstarsze spotyka najnowsze, czyli forma zabudowy mieszkaniowej na przestrzeni wieków

Błażej Ciarkowski

Architekt i historyk architektury. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UŁ. Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej i światowej, związkach architektury i polityki, a także konserwacji i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego. Dwukrotny laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor książek oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych (m.in. „Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka”, „Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u”, „Miastoprojektanci: łódzcy architekci w czasach PRL-u”).

Błażej Ciarkowski wygłosi wykład Buldożery i gipsowe kolumny. De-modernizacja przestrzeni publicznej

Aleksandra Podlejska

Historyczka sztuki, współtwórczyni projektu KTO TU MIESZKA? Ludzie w architekturze Placu Grunwaldzkiego oraz podcastu KTO TU MIESZKA?. Współpracując z Fundacją Ładne Historie, przeprowadziła liczne wywiady z mieszkańcami i mieszkankami osiedla Plac Grunwaldzki we Wrocławiu, badając lokalną tożsamość tego miejsca oraz promując jego architektoniczne dziedzictwo. Interesuje się dizajnem, architekturą, urbanistyką oraz społecznością osiedlową, a także odczuwaniem przestrzeni i jej wpływem na ludzkie emocje. Obecnie współpracuje z Krupa Gallery.

Prowadząca warsztatów Pilaster, herma i dom z papieru – polsko-ukraińskie warsztaty architektoniczno-edukacyjne dla dorosłych

Krzysztof Ziental

Historyk sztuki, zabytkoznawca i konserwacjoznawca, praktyk partycypacji, urzędnik, wrocławianin. Zainteresowania badawcze z historii architektury sytuuje wokół zagadnień powojennego modernizmu w Polsce oraz modernizmu w ogóle i architektury przełomu XIX i XX wieku, a także renowacji i adaptacji zabytków. Autor publikacji „Krystyna Postawka-Barska i Marian Barski” (SARP–Wrocław, Wrocław 2016) z serii Wrocławscy Mistrzowie Architektury. Współpracował z pracowniami konserwatorskimi koordynując badania oraz prace konserwatorskie (m.in. Dworzec Główny Wrocław, Kościół św. Macieja we Wrocławiu). Współautor prawie trzydziestu opracowań konserwatorskich. Urzędnik zajmujący się rewitalizacją (Kalisz 2014–2016) oraz partycypacją społeczną (Kalisz 2014–2016, Wrocław 2016–obecnie), także Plastyk Miejski (Kalisz 2016). Obecnie Kierownik Działu ds. Partycypacji Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Koordynator ponad setki procesów konsultacyjnych. Współredaktor strony Wrocław Rozmawia – portalu partycypacji społecznej, opiekun Mikrograntów – ogólnomiejskiego programu wsparcia oddolnych inicjatyw. Przewodnik po architekturze i historii miasta. Od 2017 roku wraz z Aleksandrą Bolek prowadzący autorskie spacery kulinarno-architektoniczne po Karłowicach i Różance w ramach działań „Karłowice gotują się”. Piewca powojennego modernizmu, współtwórca wraz ze szczepinianką Joanną Klimą takich projektów, jak: „FOTObiografia SZCZEPINA. Kolaże wspomnień, ludzi, zdjęć” oraz „Szczepin bez maski. Gra miejska”. Spacery architektoniczne prowadził także po Dąbiu, Kleczkowie, Nadodrzu, Ołbinie, Placu Grunwaldzkim, Popowicach, Tarnogaju i Zakrzowie. Mąż jednej żony i tato dwójki dzieci.

Prowadzący spaceru Z Partynic i Ołtaszyna do Wysokiej – kiedy do wsi wkracza miasto, czyli o współistnieniu starego z nowym (i jeszcze nowszym)

Zuza Wollny

Ilustratorka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Kuratorka projektu Dobry Widok, autorka aranżacji witryn sklepowych. Autorka projektów społecznych i edukacyjnych: Kuchnia (ASP Wro), Tropiciele Tajemnic (biblioteki w Krakowie i Wieliczce), Tęcza (ESK 2016 Wrocław).

Prowadząca spotkania Oryginał a interpretacja – o taktykach radzenia sobie z szyldami lat 90. i 00.