„Lukier i mięso” 10 lat później – wokół architektury w Polsce po 2012 roku

Środa – 28.09, 20:00, Kino Nowe Horyzonty

Filmowi otwarcia 10. edycji festiwalu towarzyszyć będzie spotkanie z okazji 10-lecia książki „Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku”. W 2012 roku Marcin Kwietowicz, Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś przeprowadzili gęstą od tematów i kontekstów rozmowę o rodzimym projektowaniu. Tym razem autorzy, wraz z towarzyszącą im Anną Cymer, podyskutują o estetycznych – i nie tylko – preferencjach w polskiej architekturze po 2012 roku.

Goście: Anna Cymer, Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś
Moderacja: Marcin Kwietowicz

To czego nie widać, czyli o brzydocie w mieście

Czwartek – 29.09, 17:30-19:00, Barbara, ul. Świdnicka 8b

Małgorzata Kuciewicz, współzałożycielka warszawskiej projektowo-badawczej grupy Centrala, w swoim wystąpieniu prześledzi taktyki ukrywania tego, co „brzydkie” i niemile widziane na tyłach i obrzeżach miast. Podczas spotkania zastanowimy się, jak z szacunkiem dla nieludzkich mieszkańców naszych miast, ale jednocześnie przy społecznej akceptacji, dbać o budowanie zrozumienia dla różnorodności występujących w nich estetyk. Wydarzeniu towarzyszyć będzie rozmowa z publicznością.

Wykład: Małgorzata Kuciewicz

Jaką architekturę chcemy oglądać i co ma ona z nami robić?

Czwartek – 29.09, 20:30, Kino Nowe Horyzonty

Towarzysząca pokazowi dokumentu Mathiasa Fricka dyskusja moderowana przez Igora Łysiuka stanie się okazją do zastanowienia się czego, przede wszystkim w warstwie wizualnej, oczekujemy od architektury i jak ona na nas działa. Dzięki obecności Natalii Olszewskiej poznamy aspekty odbioru przestrzeni i budynków, zgłębiane w neuronaukach. W kontekście obecnego w filmie dekonstruktywizmu pozwoli nam to na zrozumienie, czemu odczuwamy czasami takie a nie inne wrażenia w stosunku do danych obiektów.

Goście: Dorota Leśniak-Rychlak, Natalia Olszewska, Piotr Zybura
Moderacja: Igor Łysiuk

Buldożery i gipsowe kolumny. De-modernizacja przestrzeni publicznej

Piątek – 30.09, 17:00-18:30, Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Jeden z głównych wątków przewodnich tegorocznego festiwalu – związany z praktykami restaurowania jednych obiektów, a destrukcji innych – zostanie przywołany na wielu polskich i nie tylko (zrealizowanych czy tylko planowanych) przykładach w wykładzie Błażeja Ciarkowskiego. Będzie to okazja do omówienia strategii postępowania z estetycznym wymiarem architektonicznym obiektów reprezentujących przede wszystkim socmodernizm.

Wykład: Błażej Ciarkowski

Formy chronione. O czym chcemy pamiętać, a o czym zapomnieć chroniąc jedno, a wyburzając drugie?

Piątek – 30.09, 20:30, Kino Nowe Horyzonty

Po ponad godzinie intensywnego spaceru przez wnętrza pięciu budynków i historiach zamieszkujących je osób, zatrzymamy się na dyskusji o trudnym dziedzictwie postsocjalistycznym, któremu, mimo wielu ideowych zastrzeżeń, jednocześnie nie można odmówić dbałości o formę. Obiekty te powstawały, by robić wrażenie, podkreślać nowoczesność, dbałość o wystrój, ale też przede wszystkim służyć rozrywce i codziennemu życiu społeczności.

Goście: Dorota Jędruch, Kuba Snopek
Moderacja: Bogna Świątkowska

Oryginał a interpretacja
– o taktykach radzenia sobie z szyldami lat 90. i 00.

Sobota – 01.10, 15:00, miejsce podamy niebawem!

Zorganizowany w lipcu Open Call pozwolił nam na włączenie w program festiwalu wydarzenia, które połączy dwie propozycje zgłoszone w konkursie. Autorki zwycięskich projektów to Kalina Zatorska, znana z instagramowych i zinowych @kontrowersów i Natalia Wielebska z gdyńskiego Traffic Design. Podczas spotkania zestawimy ze sobą dwie odmienne perspektywy dokumentowania, przetwarzania i odtwarzania, a także prezentowania procesu tworzenia szyldów i ogłoszeń.

Kalina Zatorska, Natalia Wielebska

A to Polska właśnie. Co mamy i akceptujemy,
z czym możemy pracować dalej

Sobota – 01.10, 17:40, Kino Nowe Horyzonty

Niezwykle ciekawe dokumenty, będące świadectwem swoich czasów oraz pojawiających się w społeczeństwie okresu transformacji nowych idei, staną się punktem wyjścia do rozmowy o specyfice polskiego projektowania, w którym bardziej lub mniej kontrolowany chaos i zmieniające się warunki, wydają się być nieodłącznym elementem pracy z przestrzenią.

Gościnie: Ewa Porębska, Aleksandra Stępień-Dąbrowska
Moderacja: Michał Duda

Ucieczka do i od luksusu. Podcastex o „Komedii małżeńskiej”

Sobota – 01.10, 21:20, Kino Nowe Horyzonty

Podczas wyjątkowego spotkania z jedyną na tegorocznej edycji MIASTOmovie fabułą, będzie z nami Podcastex, czyli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, para najbardziej najntisowo-milenijnych podkasterów w Polsce. Po pokazie skomentują komedię, biorąc pod lupę nowe, charakterystyczne dla okresu przełomu zjawiska.

Rozmawiają: Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski

Miasta ładu miastami piękna. O komponowaniu przestrzeni

Niedziela – 02.10, 16:00, Kino Nowe Horyzonty

Piątego dnia festiwalu wspólnie spojrzymy na estetykę otaczającej nas przestrzeni szerzej, z urbanistycznej perspektywy. W rozmowach o formie architektury skupiamy się często na konkretnych budynkach, a tym razem więcej uwagi zwrócimy na tradycyjne postrzeganie projektowania, uwzględniające zastany historyczny kontekst, skoncentrowany również na harmonii krajobrazu i jego ochronie.

Goście: Maciej Frąckowiak, Kuba Głaz
Moderacja: Katarzyna Roj

Żeby było najładniej. Ekonomia a możliwości
kształtowania estetyki miast i osiedli

Niedziela – 02.10, 19:00, Kino Nowe Horyzonty

Na zakończenie jubileuszowej edycji festiwalu dotrzemy do skrajnie idealnego miejsca, w którym nie chaos czy brak dbałości o formę jest problemem, a rygor porządku w przestrzeni i przeestetyzowanie stawianych obiektów. W rozmowie zadamy sobie pytanie, co dzieje się gdy zbliżamy się do tego punktu, a także jak w ogóle jest to możliwe.

Rozmawiają: Kacper Kępiński i Tomasz Fudala