Sobota – 01.10, 17:40, Kino Nowe Horyzonty

Niezwykle ciekawe dokumenty, będące świadectwem swoich czasów oraz pojawiających się w społeczeństwie okresu transformacji nowych idei, staną się punktem wyjścia do rozmowy o specyfice polskiego projektowania, w którym bardziej lub mniej kontrolowany chaos i zmieniające się warunki, wydają się być nieodłącznym elementem pracy z przestrzenią.

W dyskusji zastanowimy się nad mitami założycielskimi nowej epoki, z którymi w naszym kraju wiele lat funkcjonowaliśmy, a mierzymy się do dziś. Zwrócimy uwagę na zbyt szybkie, wręcz ekspresowe kształtowanie nowych realiów, które doprowadziło do ukonstytuowania niekompletności, nieładu, przeskalowania, przedekorowania, jako cech przynależnych budowaniu naszego krajobrazu.

Wspólnie spróbujemy uchwycić moment, w którym „gust” stał się elementem marketingowej strategii architektów i inwestorów, w którym jego polityczność nabrała zupełnie nowego znaczenia. Dziś, z jednej strony z nostalgią przyglądamy się niezdarnym, choć krzykliwym wprawkom, jakie niewidzialna ręka rynku kreśliła na planach naszych miast w pierwszych latach transformacji. Z drugiej, ze zgrozą, bazgrołom kolejnych dekad, gdy krzykliwość formy ustąpiła przestrzennej zachłanności. Jednocześnie wydaje się, że już nie potrzebujemy wyśmiewać i krytykować, a tolerować czy wręcz zaakceptować i odbić się od tego naszego swojskiego chaosu, by szukać potencjału i z rozwagą unikać ponownego popełniania błędów przeszłości..

Rozmowa towarzyszyć będzie projekcji filmów „Zawód Architekt” i „Czerwony Pałac”.

Wydarzenie partnerskie z Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Wstęp wolny.